Vienošanās ar HC.LV mājaslapu lietotāju

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu pirms izmantojat www.hc.lv un web.hc.lv mājaslapas (turpmāk tekstā – HC.LV mājaslapas). Piekļūstot vai izmantojot HC.LV mājaslapām, jūs piekrītat saistībām ar zemāk izskaidrotajiem noteikumiem. Ja jūs nevēlaties būt saistīti ar šiem noteikumiem, jūs nevarat izmantot HC.LV mājaslapas un šajā gadījumā jums tā ir jāpamet nekavējoties. Cilvēki, kas veido HC.LV mājaslapas (turpmāk tekstā - HC.LV komanda) var mainīt šo dokumentu jebkurā laikā un šīs izmaiņas stājas spēkā līdz ar mainītā dokumenta publicēšanas HC.LV mājaslapās brīdi. Līdz ar to jūs piekrītat periodiski pārskatīt šo vienošanos, lai būtu lietas kursā par šādām izmaiņām un jūsu HC.LV mājaslapu lietošana vienmēr būtu saskaņā ar šo dokumentu.

1. Autortiesības, licences un ideju iesūtīšana.
Latvijas likumdošana aizsargā visu HC.LV mājaslapu saturu. Jūs varat izdrukāt un lejupielādēt materiālus no HC.LV mājaslapām tikai personiskiem nekomerciāliem mērķiem ar noteikumu, ka jūs nemaināt un neizdzēšat jebkuru informāciju par materiālu piederību vai autortiesībām.

Jūs piekrītat piešķirt HC.LV komandai tiesības reproducēt, izplatīt, pārsūtīt, izmantot, publiskot jebkurus materiālus un citu informāciju (ieskaitot idejas jauniem vai uzlabotiem produktiem un pakalpojumiem, bez jebkādiem ierobežojumiem), kuru jūs ievietojat jebkurā HC.LV mājaslapu publiskajā daļā (kā, piemēram, komentāros, forumā) vai atsūtat pa e-pastu HC.LV komandai, vai nododat HC.LV komandai jebkurā citā veidā. Jūs arī piešķirat tiesības izmantot jūsu vārdu saistībā ar jūsu iesūtītajiem materiāliem un citu informāciju. Jūs piekrītat, ka visa jūsu sniegtā informācija, komunicējoties ar HC.LV komandu, ir patiesa.
 
2.  HC.LV mājaslapas izmantošana.
Jūs apzināties, ka, izņemot to informāciju, produktus vai pakalpojumus, kur ir skaidri norādīts, ka tos sniedz HC.LV komanda, HC.LV komanda neoperē, nekontrolē un neietekmē nekādā veidā jebkādu informāciju, produktus vai pakalpojumus Internetā. Visu šo informāciju, produktus un pakalpojumus Internetā un mājaslapā, kuri nav skaidri identificēti, kā HC.LV komandas sniegti, sniedz trešās puses, kam nav saistību ar HC.LV komandu.
 
Saistībā ar mājaslapas izmantošanu, jūs piekrītat:
 
a) nepārsūtīt jebkādas ziņas, informāciju, datus, tekstus, programmas vai bildes, vai citu saturu ("Materiālu"), kas ir nelikumīgs, sāpinošs, draudīgs, vardarbīgs, uzmācīgs, neslavu ceļošs, piedauzīgs, vulgārs, apmelojošs, aizskarošs, rasu vai tautu naida kurinošs vai kā citādāk uzskatāms, ka varētu aizskart kāda personīgās tiesības.
b) neiesūtīt vai nepārsūtīt jebkuru Materiālu, kuram jums nepieder tiesības reproducēt, rādīt vai pārsūtīt zem jebkura likuma vai jebkādām saistībām (piemēram, informācijas neizpaušanas vienošanās).
c) Neizmantot HC.LV mājaslapu komunikāciju iespējas tādā veidā, kas varētu apgrūtināt tās resursu pieejamību citiem lietotājiem (kā, piemēram, visu lielo burtu izmantošana vai flūdošana ar atkārtojošos tekstu).
d) Neiesūtīt un nepārsūtīt jebkādu neprasītu reklāmu, propagandas materiālus, junk mail, spamu, ķēdes vēstules vai jebkādu citu komerciālu informāciju.
e) Nepārkāpt nekādus pieļaujamos valsts vai starptautiskus likumus.
f) Neiesūtīt un nepārsūtīt nekādu Materiālu, ja tādā veidā tiek pārkāpts jebkāds patents, tirdzniecības zīme, autortiesības vai kāda īpašumtiesības.
g) Nedzēst un nelabot materiālus, kurus ir iesūtījis kāds cits. Jūs uzņematies pilnu atbildību un risku par šīs HC.LV mājaslapu un Interneta izmantošanu.
h) Nepropogandēt alkohola, tabakas un citus nevēlamas atkarības izraisošus izstrādājumus un darbības.
 
HC.LV komanda piedāvā HC.LV mājaslapas un saistīto informāciju tādu, kāda tā ir, turklāt neatbild un neko negarantē saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, jebkādu pārdošanas informāciju vai pakalpojumiem, kuri tiek piedāvāti caur HC.LV mājaslapām. HC.LV komanda nevar uzņemties atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kuri tika radīti tiešā vai netiešā veidā, sakarā ar jebkuru sniegtā pakalpojuma izmantošanu. Tā ir tikai jūsu atbildība novērtēt viedokļu, pakalpojumu, ieteikumu, pakalpojumu, piedāvājumu un citas informācijas, kas tiek piedāvāta akurātumu, pilnību un lietderību. Jūs apzināties, ka Internets satur necenzētus materiālus, no kuriem daži var būt seksuāli uzbāzīgi vai savādāk jums nepatīkami aizskaroši. Jūs uzņematies pilnu risku izmantojot šādus materiālus. HC.LV komandai nav kontroles un neuzņemas nekādu atbildību par šādiem materiāliem.
 
3. Zaudējumu atlīdzināšana un tiesību saglabāšana.
Jūs piekrītat aizsargāt un saglabāt HC.LV komandu, HC.LV mājaslapu veidotājus, palīgus un citas iesaistītās personas, kā arī citus informācijas sniedzējus HC.LV mājaslapām no un pret jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem (tai skaitā tiesu izdevumiem), kuri ir radušies jūsu no šīs Vienošanās pārkāpšanas (tai skaitā arī pārpratumu vai nepareizas interpretācijas) dēļ izmantojot vai piekļūstot HC.LV mājaslapām. HC.LV komanda saglabā tiesības izpaust esošā vai bijušā HC.LV mājaslapu lietotāja vai apmeklētāja personīgo informāciju, ja HC.LV komanda tic, ka lietotājs vai tā konts tiek izmantoti nelikumīgu darbību veikšanai un/vai ja HC.LV komanda uzskata to par nepieciešamu.

4. Trešo pušu tiesības.
2. (HC.LV mājaslapu izmantošana), un 3. (Zaudējumu atlīdzināšana) vienošanās punktu noteikumi aizsargā HC.LV komandu, HC.LV mājaslapu veidotājus, palīgus un citas iesaistītās personas, kā arī trešo pušu informācijas sniedzējus HC.LV mājaslapām. Katrs no viņiem individuāli vai viņu pārstāvji patur tiesības izmantot šos noteikumus tieši pret jums savā labā.

5. Saistība ar trešajām pusēm.
Jūsu piedalīšanās, sarakstīšanās vai biznesa darījumi ar jebkuru no trešajām pusēm HC.LV mājaslapās vai caur tām saistībā ar maksājumiem un saistītajiem pakalpojumiem vai precēm, kā arī citi noteikumi, termiņi, nosacījumi un garantijas ir tikai starp jums un trešajām pusēm. Jūs piekrītat, ka HC.LV komanda neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkādiem cita veida šādu darījumu rezultātiem.
 
6. Saites.
HC.LV mājaslapas vai trešās puses var piedāvāt saites uz ne-HC.LV komandas Interneta tīmekļa mājaslapām vai resursiem. Tā kā HC.LV komanda nekontrolē šādas mājaslapas un resursus, jūs esat informēti un piekrītat, ka HC.LV komanda nav atbildīga par šādu ārējo mājaslapu un resursu pieejamību un nav atbildīga, par jebkādu saturu, reklāmu, produktiem vai citiem materiāliem uz vai pieejamiem no šādām mājaslapām vai resursiem. Jūs arī esat informēts un piekrītat, ka HC.LV komanda neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem vai jebkādiem cita veida šādu mājaslapu vai resursu izmantošanas rezultātiem.
Reklāma
Padalies priekā
Хотите увеличить свою зарплату? Купите диплом о высшем образовании Купить диплом о высшем образовании <a href=dipls-w.ru>dipls-w.ru</a> .

diplom_gnMt

Правильная поверка счетчиков воды поверка счетчика без снятия <a href=poverkaschetchikovvody1.ru>poverkaschetchikovvody1.ru</a> .

poverka_gjor

Hola, quería saber tu precio..

RobertSax


ienāktreģistrēties