Kauns un Negods - Vecāki

Tu katru dienu mājās tiec, tu esi viens tu esi mierā
Pirms 10iem es apsolu, "ja kas mainisies - zvanīšu!"
Bet viņi gan to nesaprot, pie siksnas dēlu doma novērot
Un raudāja tēvs un raudāja māte, mēs panki esam neaudzinātie

AJ VECĀKI, OI VECĀKI. MĒS PRIECĀJAMIES, MĒS PRIECĀJAMIES!
KA KATRU NEDEĻU TIEŠI ŠEIT, MĒS VISI KOPĀ DEJOT DODAMIES.

Un urlas gaida man uz slieškņa, es sāpes noņemu ar alu,
Bet es majas savas tikšu, un pieri savu pret tevi likšu
Es esmu brivs, bet tomer dēls, tāpēc man mūžīgs ir tas dzīves celš
Paldies, ka jūs mani barojat, un dzives ceļu tomēr parādat

AJ VECĀKI, OI VECĀKI. MĒS PRIECĀJAMIES, MES PRIECĀJAMIES!
KA KATRU NEDEĻU TIEŠI ŠEIT, MĒS VISI KOPĀ VIENOJAMIES!

Mēs jūs mīlam, bet gribam but brīvi, neatkarīgi ne no kā...

AJ VECĀKI, OI VECĀKI. MĒS PRIECĀJAMIES, MĒS PRIECĀJAMIES!
KA KATRU NEDEĻU TIEŠI ŠEIT, MĒS VISI KOPĀ DEJOT DODAMIES.