Kultūras portāls HC.LV: Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas_9/?rss=1 Literatūras ziņas un pasākumi lv 2005-2015, HC.LV HC.LV 60 http://www.hc.lv/inc/baners/hclv_baner_small.gif Kultūras portāls HC.LV http://www.hc.lv/ Kultūras portāls HC.LV Sat, 10 Oct 2015 11:56:05 +0300 2 3 4 5 6 Taps grāmata par izcilo Latgales kordiriģenti Terēzi Broku Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 07 Oct 2015 13:05:13 +0300 Kultūras portāls HC.LV Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, sadarbojoties ar literāti un žurnālisti Annu Rancāni, ir uzsākusi darbu pie pētnieciskā darba veikšanas un materiālu apkopošanas, kas turpmāk tiks izmantots grāmatas par Terēzi Broku veidošanā.

Terēze BrokaPatiecoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015" atbalstam Daugavpilī tiek realizēts projekts "Pētnieciskā darba veikšana un materiāla apkopošana par Terēzi Broku un viņas ieguldījumu Latgales koru mūzikas attīstībā". Projekta mērķis ir nodrošināt Latgales kultūras mantojuma, vērtību, tradīciju saglabāšanu un attīstību, veicot pētniecisko darbību un materiālu apkopošanu par Terēzi Broku un viņas ieguldījumu Latgales kora mūzikas attīstībā.

Projekta realizācijas laikā tiek ievāktas mutvārdu un dokumentālās liecības, ko sniedz gan pati Terēze Broka, gan arī viņas kolēģi, koru dziedātāji, kultūras darbinieki, radi un citi cilvēki, kas kādreiz ir sadarbojušies vai sadarbojas ar diriģenti, kā arī atlasīti Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Valsts arhīva, St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas u.c. iestāžu arhīvu dokumenti un fotogrāfijas, iegūtais materiāls būs ļoti apjomīgs un daudzpusīgs, tādējādi ļaujot piefiksēt ne tikai mākslinieces biogrāfiskos faktus un atspoguļot viņas ieguldījumu Latgales kora mūzikas attīstībā, bet arī atklājot šīs unikālās personības daudzpusību.

Projekta realizētāji aicina izcilās diriģentes un pedagoģes skolniekus, kolēģus, laikabiedrus un citus interesentus iesaistīties materiālu apkopošanā un iesūtīt pieejamās liecības, fotogrāfijas par Terēzes Brokas radošo darbību. Materiālus priecāsimies saņemt līdz 2015. gada 1. decembrim uz e-pastiem anna.rancane@gmail.com vai vita.vilevko@daugavpils.lv.

Diriģente un pedagoģe Terēze Broka ir viena no radošākajām un izcilākajām personībām, kura ir devusi lielu ieguldījumu Latgales un Latvijas kultūrvides saglabāšanā un attīstībā. Bez viņas pēdējos 60 gados nav iedomājama Latgales kora mūzikas attīstība. Zīmīgi, ka tieši šajā, 2015. gadā, kad Latgales dziesmu svētki svin savu 75. gadadienu, savu 90 gadu jubileju svin arī Terēze Broka.

]]>
Notiks prof. em. Dr. Jirgena Krica vieslekcija un grāmatas "Saprotot komplekso pasauli" atvēršanas svētki Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Mon, 05 Oct 2015 14:54:54 +0300 Kultūras portāls HC.LV Š. g. 6. oktobrī, plkst. 15.00, Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Kalpaka bulv. 4, Rīgā) notiks Osnabrikas Universitātes emeritētā profesora Dr. Jirgena Krica (Jürgen Kriz) vieslekcija un grāmatas "Saprotot komplekso pasauli" atvēršanas svētki.

Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidis klajā Osnabrikas Universitātes emeritētā profesora Dr. Jirgena Krica (Jürgen Kriz), viena no izcilākajiem humānistiskās psiholoģijas un uz personu centrētās sistēmteorijas pārstāvjiem pasaulē, grāmatu "Saprotot komplekso pasauli". Grāmatu tulkojis, un pēcvārdu rakstījis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asoc. prof. Raivis Bičevskis.

Šī ir jau otrā prof. em. Dr. Krica grāmata latviski – 2010. gadā latviešu valodā tika izdota grāmata "Haoss un kārtība. Zinātne – sabiedrība – psihe". Prof. em. Dr. Krica refleksiju sākumpunkts ir jautājums: kā cilvēks transformē un sakārto netverami kompleksu (fizikālu) iespaidu pasauli tveramā, jēgpilnā pasaulē? Eiropā uz šo jautājumu pirms 500 gadiem tika dota viena, ļoti ietekmīga un panākumiem bagāta atbilde jaunlaiku zinātņu formā. To mehānistiska input-output tipa analīze ļauj mums visai efektīvi tehniski pārvaldīt pasauli. Šī pieeja tomēr izrādījusies nederīga bioloģiskās dzīvības, sociālās un psihiskās dzīves tvērumam. Sistēmteorijas attīstība pēdējās desmitgadēs ir pavērusi pienācīgāku pieeju dzīvības un mūsu dzīvespasaules jautājumiem un fenomeniem.

Grāmata sniedz ievadu interdisciplināras sistēmteorijas (sinerģētikas) pamatjautājumos un principos un parāda tās iespējas sākotnēji dabaszinātņu pētījumiem veidotu konceptu kultūrzinātniskā interpretācijā. Uzmanības centrā ir jēgas struktūru radīšana, stabilizācija un transformācija. Šis pētījumu virziens pazīstams kā Osnabrikas skola, kuras pamatlicējs ir prof. em. Dr. Krics.

Pasākuma programmā:

 • Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Starptautiskās sadarbības koordinatora Arta Sveces uzruna;
 • Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes asoc. prof. Raivja Bičevska uzruna;
 • Latvijas Universitātes Akadēmiskā apgāda direktores Annas Šmites uzruna;
 • Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja vadītājas Ievas Prankas uzruna;
 • Prof. em. Dr. Jirgena Krica vieslekcija "Saprotot komplekso pasauli. Kārtība un haoss pasaules ainas veidošanā";
 • Grāmatas prezentācija.

Profesors, filozofijas doktors Jirgens Krics studējis psiholoģiju un sociālo pedagoģiju. Ar laiku šīm studijām pievienojušās šai studiju izvēlei visai neierastas disciplīnas – astronomija un astrofizika. Promocijas darbu par izvēles teoriju J. Kircs aizstāvējis Vīnes Universitātē. 1968. gadā aizsākās akadēmiskais dzīves ceļš – vispirms pildot asistenta pienākumus Vīnes Universitātes "Advanced Studies" institūtā, bet kopš 1972. gada, stājoties statistikas profesora amatā Bīlefeldes Universitātes socioloģijas fakultātē. Darba gaitas 1974. gadā aizveda uz Osnabrikas Universitāti, kur profesors pavada ilgus un ražīgus gadus, darbojoties psiholoģijas, psihoterapijas un klīniskās psiholoģijas nozarēs un attīstot humānistiskās psiholoģijas pieeju. Šajā laikā vairākkārt iepazīts viesprofesora darbs ASV, Šveicē, Austrijā, Krievijā, Latvijā, tostarp darbs internacionālās "Paula Lacarsfelda viesprofesūras" ietvaros Vīnē 2003. gadā. Viņš ir Vīnes pilsētas goda pilsonis. Kopš 2010. gada J. Krics ir Osnabrikas Universitātes emeritus profesors.

Pasākums notiks angļu valodā. Dalība bezmaksas.

Plašāka informācija: www.hochschulkontor.lv.

Pasākumu organizē Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte un Latvijas Universitātes Bibliotēka.

]]>
Ceļvedis "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Thu, 01 Oct 2015 09:50:15 +0300 Kultūras portāls HC.LV 2. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notiks muzeja galvenā krājuma glabātāja Dr. hist. Mārtiņa Kuplā ceļveža "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs" atvēršana.

Ceļvedis "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs"Iepriekšējais šāda tipa ceļvedis tika izdots 1966. gadā, un tā zinātniskais redaktors bija Saulvedis Cimmermanis. Ceļvedī dota īsa informācija par celtnēm un atsevišķu parādību laikmeta raksturojumu. Tam ir ērti lietojams plāns (karte), ilustrēts ar fotogrāfijām un ēku uzmetumiem. Tekstu autors – M. Kuplais, ceļveža māksliniece – Inta Sarkane, literārā redaktore - Ieva Jansone. Grāmatā izmantoti materiāli no Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas, RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, Limbažu muzeja, Latvijas Etnogrāfiskā muzeja u.c. krājumiem. Ceļvedis izdots izdevniecībā "Zinātne" un tā apjoms 140.lpp.

Piektdienas pēcpusdienā pie Brīvdabas muzeja Izstāžu zāles (vai lietus gadījumā Izstāžu zālē) gaidīti visi interesenti – īpaši tūrisma nozarē strādājoši.

Ieeja uz ceļveža atklāšanu – bez maksas.

Ieeja Brīvdabas muzejā: Brīvdabas iela 21. Līdz 31. oktobrim muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00. Pie Galvenajiem vārtiem darbojas maksas stāvvieta. Pie Rietumu vārtiem – bezmaksas.

]]>
Dzejas krājums "Nepiesavināma" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 30 Sep 2015 10:19:47 +0300 Kultūras portāls HC.LV Tikko iznācis Evas Mārtužas dzejas krājums "Nepiesavināma".

"Nepiesavināma"Dzejniece turpina dzejā emocionāli skarbi un spītīgi attīstīt latviskuma ideju, bezbailīgi un daudzveidīgi to nosaucot vārdā, liekot dzejiskajam "es" piedzīvot gan personīgu sevis atbrīvošanu un attīrīšanu no citu kultūru uzslāņojumiem, gan apzināties, cik svarīgi šobrīd emocionāli nosaukt vārdā Latvijas esamībai būtiskas lietas. Nosaucot vārdā vēstures līkločos un no atmiņas padzisušās vērtības, kas ilgi bijušas apzināti vai neapzināti noklusētas, tās uzmirdz, kļūst piederīgas jaunajai realitātei. Dzeja kļūst līdzvērtīga iniācijai, kad lasot ļaujies savdabīgai sakrālai iesvētīšanai, kad iekļaujies savā zemē ar citādu izpratni, esi gatavs sastapties ar negaidītu skatījumu uz cilvēku savstarpējo līdzāsbūšanu, indivīda dzīvošanas pretrunīgumu mūsdienu Latvijā, mūsu valsts izniršanu no gadu tūkstošu tīstokļiem un tik greznu esamību šodien, kur nojausmā tīta sāļaina asara bizītē sapīta ieplūsmo vasarā.

Jau ar pirmo Evas Mārtužas grāmatas "No mana kodiena nemirst" iznākšanu latviešu dzejas cienītājs iepazina neatkarīgu viedokļa paudēju, neparasta likteņa veidotāju un ielāgoja viņas vārdu. Īpaši nozīmīga ir E. Mārtužas iekļaušana starp 13 latviešu dzejniekiem dzejas izlasē vācu valodā "Riga im Wasser" (2004). Izlases sastādītāja priekšvārdā rakstīja, ka E. Mārtužas dzejā "acīm redzama kļūst "sievišķās gudrības" eksistenciālā atklāsme. Sievietes un vīrieša mīlestības maksimālismā viņa veido pašas attieksmi pret pasauli."

Dzejas grāmatas " Nepiesavināma" galvenās tēmas ir dzīvība un nebūtība, vēlme mīlēt un būt brīvai mīlestībā, spēcīgas dzimtās zemes saknes, lepnums par piederību Latvijai, nepakļaušanās vientulībai, sarūgtinājumiem, ironija par žēlabām un padošanos materiālās esamības valgiem.

Dzejas krājums ir spilgti individuāls un apliecina kvalitatīvi jaunu virsotni Mārtužas daiļradē.

Grāmata izdota apgādā SIA "IDE Rozītes".

]]>
Pasākumu cikls "Sarunas Smiļģa kabinetā" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Mon, 28 Sep 2015 16:02:59 +0300 Kultūras portāls HC.LV 2015.gada 1. oktobrī plkst. 18.00, Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā pasākumu cikla "Sarunas Smiļģa kabinetā" nodarbību otrās sezonas turpinājums.

"Sarunas Smiļģa kabinetā" Muzeja apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Meistara dzīves notikumiem kara laikā ( 1941 – 1944 ), ar viņa centieniem saglabāt Dailes teātra augstos ideālus un aktieru trupu galēji nelabvēlīgos laikmetu griežu apstākļos, ar peripetijām personīgajā dzīvē, ar abu dēlu zaudējumu.

Turpmāk, sākot no 2015. gada 17. septembra, katru otro ceturtdienu no plkst. 18.00 – 19.30 LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejs piedāvā apmeklēt "Sarunas Smiļģa kabinetā", kurās neformālā gaisotnē varēsim uzzināt faktus, leģendas un mīklas par Eduarda Smiļģa dzīvi un radošo darbu. (Turpmākās sarunas notiks 15. oktobrī, 29. oktobrī, 12. novembrī, 26. novembrī, 10. decembrī.)

Biļešu cenas: pieaugušajiem EUR 4.00; skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 2.00.

Vairāk informācijas: www.teatramuzejs.lv.

]]>
"Savējo sarunas par dzeju un dzīvi" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Mon, 28 Sep 2015 15:59:22 +0300 Kultūras portāls HC.LV 30. septembrī plkst. 18.00 Ojāra Vācieša muzejā, O. Vācieša ielā 19, pasākumu cikla "Savējo sarunas par dzeju un dzīvi" notiks kārtējā tikšanās – Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste sarunāsies ar fotogrāfu Gunāru Janaiti.

"Savējo sarunas par dzeju un dzīvi"Gunārs Janaitis. Foto mākslinieks, kurš prasmīgi iemūžinājis savu laikmetu un kultūras personības, tostarp arī Ojāru Vācieti, ilgus gadus darbojies savulaik populārajā nedēļas laikrakstā "Literatūra un Māksla", producējis un iekārtojis fotoizstādes.

Andra Konste. "Pēc izcelsmes" muzejniece. Strādājot Rakstniecības un mūzikas muzejā (tolaik – J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejā) radoši sadarbojusies ar daudziem dzejniekiem un rakstniekiem, ko turpina darīt arī Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājā. Pateicoties Andrai Konstei, radīti daudzi unikāli rakstnieku un dzejnieku videoportreti. Viņa sastādījusi Imanta Ziedoņa Kopotus rakstus, bijusi pirmā Aleksandra Čaka muzeja vadītāja.

Abu radošo personību satikšanās rudenīgajā vakarā uzrunās ikkatru muzeja apmeklētāju un piepildīs to ar sirsnīgām sarunām par dzeju un dzīvi.

Ieeja brīva.

Pasākumu atbalsta Rīgas dome.

]]>
"Par to, kas daudziem nezināms jeb Raiņa draugs Pauls Dauge" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 23 Sep 2015 11:37:35 +0300 Kultūras portāls HC.LV 24. septembrī plkst. 18.00, Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks literāra saruna "Par to, kas daudziem nezināms jeb Raiņa draugs Pauls Dauge".

Dauge, Rainis, Aspazija (1911.)Programmā:

 • MMA vecākā eksperta Dr. philol. Jāņa Zālīša stāstījums par literātu, filozofu, mediķi un sabiedrisko darbinieku Paulu Daugi (1862–1946);
 • Fragmentus no sarakstes un Paula Dauges apcerējumiem lasa aktieris un režisors Valdis Lūriņš.

Ievērojamo mediķi, filozofu, literātu un sabiedrisko darbinieku Paulu Daugi (1862–1946) un dzejnieku Raini saistīja jaunībā noslēgta "cīņas savienība" un draudzība mūža garumā. Dzīves lielāko daļu Pauls Dauge aizvadīja Maskavā, pēc 1905. gada viņi tikās tikai pāris reižu un arī vēstuļu apmaiņa politisku iemeslu dēļ nereti bija visai ierobežota. 1935. gadā kopā ar atmiņām šo saraksti nododot publicēšanai, Pauls Dauge tai licis zīmīgu nosaukumu – "Par to, kas daudziem nezināms".

Pauls Dauge draugam veltījis daudzas publikācijas, īpaši tuva viņam bija Raiņa filozofiskā dzeja, pirmām kārtām krājums "Gals un sākums" (1912), atsevišķus dzejoļus viņš arī tulkojis vācu valodā.

Sarunā par Pauli Daugi tiks iezīmēti arī daži mazāk pieminēti viņa biogrāfijas aspekti – staļiniskās represijas, kas skāra gan viņu pašu, gan ģimenes locekļus.

RLB un MMA kopīgais pasākumu cikls "Aspazijas un Raiņa gads Rīgas Latviešu biedrībā" noris ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un ir daļa no Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada programmas "Pastāvēs, kas pārvērtīsies".

]]>
Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" saņem rakstnieki Guntis Berelis un Benita Laumane Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 23 Sep 2015 11:29:57 +0300 Kultūras portāls HC.LV 20. septembrī Liepājas muzejā paziņoja Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" ieguvējus.

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" saņem rakstnieki Guntis Berelis un Benita LaumaneBalvas saņēma grāmatas "Vārdiem nebija vietas" autors Guntis Berelis, grāmatas "Vēju un vētru grāmata" autore Benita Laumane un Patrīcija Kuzmina ar savu skolu jaunatnes literāro darbu "Satikšanās".

Ar svinīgu uzrunu apbalvošanas ceremoniju atklāja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Kā ierasts, pirmos sveica jauniešus, kas nominācijā "Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu "Krasta ļaudis" 2014./2015." novērtēti visaugstāk. Filoloģijas doktors Normunds Dzintars Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" pasniedza Patrīcijai Kuzminai, kas konkursam bija izvirzījusi savu literāro darbu "Satikšanās".

Pasākuma rīkotāji un sadarbības partneri bija sagādājuši ne mazums pārsteiguma balvas. Kā piemēram, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane specbalvu par debiju pasniedza Sabīnei Košeļevai – grāmatas " Rīga-Maskava" (apgāds Zvaigzne ABC) autorei. Savukārt, Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe grāmatu "Vecīt, bez komentāriem" (apgāds "Zvaigzne ABC") un "Mākoņu ielas BMX" (apgāds "Jumava") autoram Ērikam Kūlim pasniedza SEZ speciālo balvu. Pārsteigumu dāvanu Benitai Laumanei grāmatas "Vēju un vētru grāmata" (izdevniecība "LiePA") autorei bija sarūpējis Rotari klubs. Īpašu pateicības balvu no Raksnieku savienības Liepājas biroja saņēma Māris Bērziņš – grāmatas "Svina garša" (apgāds "Dienas Grāmata") autors. Arī Liepājas Kultūras pārvalde katram nominantam pateicās par piedalīšanos, dāvājot grāmatu "Liepāja. Jūgendstila arhitektūra".

Pasākuma izskaņā Latvijas Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Arno Jundze un Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis paziņoja nominācijas "Labākā grāmata 2014./2015" laureātus. E. Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" un naudas balvu saņēma grāmatas "Vārdiem nebija vietas" (apgāds "Dienas grāmata") autors Guntis Berelis un grāmatas "Vēju un vētru grāmata" autore Benita Laumane.

Pasākumu vadīja un viesus muzikāli izklaidēja aktrise Sigita Jevgļevska. Savukārt, par muzikālo pavadījumu rūpējās mūziķis Māris Kupčs.

Egona Līva piemiņas balva "Krasta ļaudis" tiek pasniegta jau piekto gadu ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Ik gadu balvu pasniedz vairākās nominācijās: par labāko grāmatu latviešu valodā ar jūras, patriotisma, Latvijas valstiskuma saistītu tematiku; par inovatīvu veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā ar literatūru saistītās jomās; par labāko skolu jaunatnes literāro darbu.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas izdevniecības tika aicinātas atrast atbilstošāko eseju vai prozas grāmatu, kas ne tikai ir tapusi un izdota pērnā gada otrajā pusē un šogad, bet arī ietver patriotisma, latviskuma un jūrniecības cildinājumu. Nominācijai "Labākā grāmata" tika izvirzīti septiņi literārie darbi – Benitas Laumanes "Vēju un vētru grāmata", izdevniecība "LiePA"; Ērika Kūļa "Vecīt, bez komentāriem", apgāds "Zvaigzne ABC" un "Mākoņu ielas BMX", apgāds "Jumava"; Gunta Bereļa " Vārdiem nebija vietas", apgāds "Dienas grāmata"; Māra Bērziņa "Svina garša", apgāds "Dienas Grāmata"; Māras Svīres, Jāņa Vasarieša "Vasaras kalnā", apgāds "Zvaigzne ABC"; Sabīnes Košeļevas "Rīga-Maskava", apgāds "Zvaigzne ABC". Savukārt, nominācijai "Labākais skolu jaunatnes literārais darbs "Krasta ļaudis"" saņemti seši darbi.

Iepriekšējos gados E. Līva balvu saņēmuši rakstnieki Ēriks Kūlis, Olafs Gūtmanis, Imants Ziedonis un Rimants Ziedonis, Andrejs Migla un Valdis Rūmnieks, Andra Manfelde, Inguna Bauere un citi autori. Par iepriekšējo gadu laureātiem un apbalvotajiem darbiem plašāk var uzzināt sociālo mediju kontos: www.draugiem.lv/krastalaudis un www.facebook.com/krastalaudis.

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" organizē Latvijas Rakstnieku savienība sadarbībā ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, Liepājas Universitāti un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju.

]]>
Rūdolfa Blaumaņa Dzejas dienas Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Fri, 18 Sep 2015 14:37:59 +0300 Kultūras portāls HC.LV Septembris ir Dzejas dienu laiks, taču rudens krāsainībā rotātais mēnesis Rūdolfa Blaumaņa dzīvē ir skumjākais – 1908. gada 4. septembrī Somijā, Takaharju sanatorijā noslēdzās viņa 45 gadu īsais mūžs.

Rūdolfs Blaumanis26. septembrī Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs aicina atcerēties rakstnieku un atsaukt atmiņā dažus viņa dzīves mirkļus.

Tikšanās plkst. 12.00 Merķeļa un Arhitektu ielas stūrī, lai no vietas, kur atradās kādreizējā laikraksta "Latvija" redakcija, dotos cauri Vērmanes dārzam, pa Elizabetes ielu uz Blaumaņa pēdējo dzīves vietu Rīgā – pie Jaņa Rozentāla, Alberta ielā 12–9, kur, pārlapojot Kārļa Dziļlejas 1948. gadā sarakstītos biogrāfiskos tēlojumus par Rūdolfu Blaumani, būs iespēja pasekot viņa atmiņu uzplaiksnījumiem – notikumiem, sastaptajiem cilvēkiem, rakstītajiem dzejoļiem.

Noslēgumā – ziedu nolikšana pie Rūdolfa Blaumaņa pieminekļa iepretī Bastejkalnam.

Rakstnieks ar tirdzniecībā specializētas apriņķa skolas diplomu, bez augstākās humanitārās izglītības, kurš pastāvīgi apguvis dažādu tautu un laiku literatūru, bijis oriģināls, daudzveidīgs prozaiķis un dramaturgs, reti tiek pieminēts kā dzejnieks, kaut viņa dzejas pūrā un lielisko atdzejojumu vidū ir daudz visaugstākās raudzes mākslas darbu – mīlas un dabas lirika, humoristiski panti, satīra.

Cienījamais redaktors ļoti labi zināja, ka "mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs bars" un pieredze to "audzināšanā" viņam bija prāva, tāpēc nācās rakstīt: "Ērģeļu spēlētājs manis nevar apgrūtināt, ja tam ērģeļu nav pie rokas. Dzejnieks turpretī iz divpadsmit ķešām var izvilkt 370 aprakstītu lapu un sākt lasīt priekšā vai – vēl trakāk – viņš zina no galvas, ko tas sarakstījis, un uzbrūk savam upuram pēc tam, kad viņš to aplencis. Ievērojot šo apstākli, redakcijām ieteicamas istabas ar vairāk izejām un logiem, pa kuriem lielākā vajadzības brīdī var izlēkt sētā."

Tomēr Blaumanis bija prasīgs ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi – visam vajadzēja būt ideāli: "Dzejoļus, tos vajag ilgāk sevī iznēsāt, lai nobriestu, nogatavotos, lai kā ogas ienāktos saules staros, lai ar savu smaržu, saldumu un izjūtu sildītu lasītāja sirdi."

Plašāka informācija: www.memorialiemuzeji.lv.

]]>
Pasniegs Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Thu, 17 Sep 2015 11:56:09 +0300 Kultūras portāls HC.LV Svētdien, 20. septembrī Liepājas muzejā (Kūrmājas prospekts 16/18) pulksten 14.00 notiks svinīga Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" pasniegšana.

Pasniegs Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis"Nominācijai "Labākā grāmata" tika izvirzīti septiņi literārie darbi – Benitas Laumanes "Vēju un vētru grāmata", izdevniecība "LiePA"; Ērika Kūļa "Vecīt, bez komentāriem", apgāds "Zvaigzne ABC" un "Mākoņu ielas BMX", apgāds "Jumava"; Gunta Bereļa " Vārdiem nebija vietas", apgāds "Dienas grāmata"; Māra Bērziņa "Svina garša", apgāds "Dienas Grāmata"; Māras Svīres, Jāņa Vasarieša "Vasaras kalnā", apgāds "Zvaigzne ABC"; Sabīnes Košeļevas "Rīga-Maskava", apgāds "Zvaigzne ABC". Savukārt, nominācijai "Labākais skolu jaunatnes literārais darbs "Krasta ļaudis"" saņemti seši darbi.

Iesniegtos darbus vērtēja Arno Jundze, rakstnieks un Latvijas Rakstnieku savienības Valdes priekšsēdētājs; Anda Kuduma, Dr. philol., Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docente; Sandra Vensko, rakstniece un Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas biroja vadītāja; Linda Zulmane, Mg. philol., Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore un Juris Jirgens, Liepājas kultūras pārvaldes vadītājs.

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" pasniedz kopš 2010. gada ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā. Ik gadu balvu pasniedz vairākās nominācijās: par labāko grāmatu latviešu valodā ar jūras, patriotisma, Latvijas valstiskuma saistītu tematiku; par inovatīvu veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā ar literatūru saistītās jomās; par labāko skolu jaunatnes literāro darbu.

Iepriekšējos gados E. Līva balvu saņēmuši rakstnieki Ēriks Kūlis, Olafs Gūtmanis, Imants Ziedonis un Rimants Ziedonis, Andrejs Migla un Valdis Rūmnieks, Andra Manfelde, Inguna Bauere un citi autori. Par iepriekšējo gadu laureātiem un apbalvotajiem darbiem plašāk var uzzināt sociālo mediju kontos: www.draugiem.lv/krastalaudis un www.facebook.com/krastalaudis.

Kā ziņots iepriekš, Latvijas izdevniecības tika aicinātas atrast atbilstošāko eseju vai prozas grāmatu, kas ne tikai ir tapusi un izdota pērnā gada otrajā pusē un šogad, bet arī ietver patriotisma, latviskuma un jūrniecības cildinājumu. Piemiņas balva "Krasta ļaudis 2015" tiek piešķirta divās kategorijās:

 • Par labāko grāmatu latviešu valodā 2014/2015;
 •  Par labāko skolu jaunatnes literāro darbu " Krasta ļaudis" 2014/2015.

Otro gadu pēc kārtas pārstāvji no Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pasniegs arī īpašo balvu par Egona Līva vārda popularizēšanu. Pagājušajā gadā LSEZ balvu saņēma Egona Līva atraitne Edīte Gūtmane.

Egona Līva piemiņas balvu "Krasta ļaudis" organizē Latvijas Rakstnieku savienība sadarbībā ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, Liepājas Universitāti un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju.

]]>
Dzejas diena lieliem un maziem Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 16 Sep 2015 10:45:07 +0300 Kultūras portāls HC.LV Raiņa muzejā "Tadenava" 18. septembrī plkst. 13.00 notiks Dzejas diena lieliem un maziem.

Dzejas diena lieliem un maziemRaiņa 150. jubilejas gadā trijos dzejnieka muzejos risinās restaurācijas darbi, ko īsteno VAS Valsts nekustamie īpašumi Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iepriekš noteiktā projekta "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana" ietvaros.

Viens no šiem muzejiem ir arī Raiņa muzejs "Tadenava", kas 18. septembrī plkst. 13.00 aicina uz Dzejas diena lieliem un maziem.

Plkst. 13.00–13.40:

 • Sveicieni mazajam Rainim lielajā jubilejā. Kas pašlaik notiek Tadenavā? Bērnu dzejas gadagrāmatas "Garā pupa 2015" atvēršana;
 • Piedalās "Garās pupas" autori – dzejnieki un atdzejotāji Inese Zandere, Inese Paklone, Eduards Aivars, māksliniece Rūta Briede, aktieris Romāns Bargais, biedrības "Ascendum" kultūras projektu vadītāja Dace Bargā, Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte, VNĪ pārstāvis Arnis Blodons un koris "Balsis" Inta Teterovska vadībā;
 • Rūtas Briedes ilustrāciju izstāde.

Plkst. 13.40–14.40

 • 4x15 minūšu darbnīcas;
 • Dzejoļu un jautājumu darbnīca: pajautā dzejniekam pašam;
 • Ilustrāciju darbnīca: izveido savu Raiņa dzejas grāmatiņu;
 • Teātra darbnīca: sarīko Rainim jautras dzimšanas dienas svinības;
 • Dziesmu darbnīca: piedalies Tadenavas Raiņa korī.

Plkst. 14.40–15.15:

 • Kora "Balsis" koncerts un Tadenavas Raiņa kora kopīgā dziesma.

Dzejas svētkus vadīs dzejniece Inese Zandere. Pasākuma dalībniekus gaida saldi pārsteigumi no AS "Laima".

Skolas un bibliotēkas saņems dāvinājumā "Garo pupu 2015". Pasākuma laikā darbosies grāmatu galds, kurā varēs iegādāties jauno bērnu dzejas gadagrāmatu "Garā pupa".

Tuvāka informācija mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv.

]]>
Dzejas svētki Rīgas Latviešu biedrībā Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 16 Sep 2015 10:31:06 +0300 Kultūras portāls HC.LV Svinot Raiņa 150. jubileju un Dzejas dienas, rudens sezonu uzsāk Rīgas Latviešu biedrības un Memoriālo muzeju apvienības kopīgais cikls "Aspazijas un Raiņa gads Rīgas Latviešu biedrībā" – 16. septembrī plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notiks Dzejas svētki.

Dzejas svētki Rīgas Latviešu biedrībāSvētkos piedalīsies dzejnieces Lija Brīdaka, Olga Lisovska, Velta Kaltiņa, dzejnieks Arnolds Auziņš, rakstnieks Roalds Dobrovenskis, aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis.

Dzejas dienu vēstures lappusēs ielūkosies Mag. philol. Madara Eversone. Pasākumu vadīs Mag. philol. Gaida Jablovska.

Dzejas dienas ir viens no svarīgākajiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē, kas jau piecdesmit gadus pulcē kopā dzejniekus, dzejas mīlētājus un domubiedrus. Tradīciju aizsākot Raiņa simtgadē, šogad Dzejas dienas vairāk nekā citkārt svinētas Raiņa zīmē, godinot izcilā dzejnieka daiļradi un svinot viņa 150. jubileju.

"Dzeja pārvar visu, arī nāvi. Dzeja atdzīvina visu, arī pagātni; dzeja rada visu, arī nākotni; dzeja visā ieiet, arī tagadnē. Visi trīs būtības veidi dzejā dzīvo kopā un reizē. Laiks sevī atgriežas un piepildās dzejā." (Rainis)

Pasākumu cikls "Aspazijas un Raiņa gads Rīgas Latviešu biedrībā" noris ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu un ir daļa no Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada programmas "Pastāvēs, kas pārvērtīsies".

]]>
Aicina piedalīties konferencē "Literatūra un reliģija" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Mon, 14 Sep 2015 14:44:09 +0300 Kultūras portāls HC.LV Aicinām piedalīties LU HZF gadskārtējā konferencē "Literatūra un reliģija" 2015. gada 4. un 5. decembrī.

"Literatūra un reliģija"Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties interesentus X Starptautiskā zinātniskā konferencē "Literatūra un reliģija", kas notiks Rīgā, Visvalža ielā 4a 2015. gada 4.–5. decembrī.

Konferences rīkotāji aicina potenciālos referentus sagatavot priekšlasījumus, kuros tiktu skarti teoloģijas un literatūrzinātnes, reliģijas un literatūras mijiedarbības jautājumi, piedāvājot konkrētu, reliģisku tēmu iespaidā radītu mākslas darbu analīzi un interpretāciju novatoriskā un aktuālā kontekstā.

Šī gada konferences tematiskajā centrā – Bābeles mīts kino, teātrī, mākslā, mūzikā un, protams, literatūrā.

Lūgums īpašu uzmanību pievērst šādām tēmām:

 • Bābeles mīta transformācijas Eiropas kultūrā;
 • Bābeles mīts latviešu kultūrā;
 • Reliģioza hibriditāte (hybridity) literatūrā un kultūrā u. c.

Konferenci atbalsta Latvijas Universitāte (www.hzf.lu.lv), Literārās kritikas vietne www.ubisunt.lu.lv un Teātra procesu vietne www.kroders.lv.

Dalība konferencē ir bez maksas. Konferences materiālus būs iespēja publicēt recenzējamā rakstu krājumā.

Darba valodas: latviešu, krievu un angļu.

]]>
Dzejas diena Brīvdabas muzejā Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 09 Sep 2015 14:46:23 +0300 Kultūras portāls HC.LV Šo svētdien, 13. septembrī, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00 uz Dārza svētkiem ielūdz dzejnieki Rainis un Aspazija.

Dzejas diena Brīvdabas muzejāLatvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, sekojot un iekļaujoties Latvijas mūsdienu kultūras dzīvē, rīko Dzejas dienas dārza ballīti muzeja Jaunsaimniecībā, kas iecerēta kā viegls atpūtas un izklaides pasākums ar zināmu humora piedevu.

Mājas saimnieki Rainis un Aspazija (atveido aktieri) rīko modīgus dārza svētkus ar 30-o gadu uzkodām no Eiropas un tradicionāliem dzērieniem no Latvijas. Ir paredzēta arī "kultūras programma" ar vēsturisku priekšlasījumu par Agrāro reformu - jauno ekonomisko modeli (muzeja vēsturnieka Ata Artmaņa priekšlasījums) un brīvām diskusijām par sieviešu tiesībām (un pienākumiem).

"Dārza svētkos" dzeju lasīs gan paši "gaviļnieki", gan viņu viesi – Amanda Aizpuriete, Daina Sirmā, Laima Mūrniece, Jānis Vādons un Māris Salējs. Par atmosfēru saviesīgajā daļā rūpēsies kapela "Hāgenskalna muzikanti" ar 30-to gadu latviešu mūziku. Darbosies bufete.

Tuvējās sētās varēs iepazīties ar vērpjamo ratiņu dreijāšanas darbnīcu, audējas darbnīcu - māju, podnieka darbnīcu un ieskatīties Pakalnu vējdzirnavās.

Ieeja Brīvdabas muzejā: Brīvdabas iela 21. Muzejs apmeklētājiem atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 20.00. Ieejas biļešu cenas muzejā vasaras sezonā (01.05. – 30.09.) pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bezmaksas, 1.42 € skolēniem, 2.13 € studentiem, 2.85 € pensionāriem, 4.27 € pieaugušajiem, 8.54 € ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1–4 bērni līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene). Pie Galvenajiem vārtiem darbojas maksas stāvvieta. Pie Rietumu vārtiem – bezmaksas.

]]>
Raiņa 150. jubilejā Esplanādē notiks dzejas lasījums "Cilvēks un piemineklis" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 09 Sep 2015 14:08:13 +0300 Kultūras portāls HC.LV Svinot dzejnieka, dramaturga un domātāja Raiņa 150. jubileju, 11. septembrī plkst. 17.00 Esplanādē notiks dzejas lasījums nolietotā pilsētvidē "Cilvēks un piemineklis", kurā piedalīsies dažādu paaudžu Latvijas dzejnieki un skanēs kora dziesmas ar Raiņa dzeju.

Raiņa 150. jubilejā Esplanādē notiks dzejas lasījums "Cilvēks un piemineklis" Pasākumu atklās Latvijas Rakstnieku savienības priekšēdētāja Arno Jundzes un arhitekta Jāņa Dripes uzrunas. Ar stāstiem par Dzejas dienu sākotni un nākotni, kā arī savu dzeju dalīsies dzejnieki Knuts Skujenieks, Jānis Peters, Leons Briedis, Jānis Rokpelnis, Māris Salējs, Inese Zandere, Anna Rancāne, Edvīns Raups, Eduards Aivars, Inga Gaile, Ingmāra Balode, Arvis Viguls un Henriks Eliass Zēgners.

Dzejas lasījumu papildinās Agitas Ikaunieces vadītās Rīgas jaukto koru grupas dziedātāji no Emīla Dārziņa jauktā kora (diriģenti Nora Vītiņa, Baiba Urka, Rūdolfs Krēsliņš), "Domino" (diriģents Eduards Fiskovičs), "Fēnikss" (diriģents Ēriks Eglītis), "Jubilate" (diriģets Juris Kļaviņš), "Mārtiņkoris" (diriģente Kristiāna Krieva), "Sonante" (diriģente Inga Graumane), "Teika" (diriģente Daiga Galeja). Kopkora priekša stāsies Dziesmu svētku virsdiriģenti Edgars Račevsks, Juris Kļaviņš, Agita Ikauniece un Ints Teterovskis. Pasākumā izskanēs arī latviešu kormūzikas leģenda "Saule, Pērkons, Daugava", pie klavierēm - komponists Mārtiņš Brauns.

Dzejas lasījumu "Cilvēks un piemineklis" tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 1, kā arī internetā.

"Pirms 50 gadiem piedzima Raiņa piemineklis un Dzejas dienas Esplanādē. Tradīcija kļūst par šodienas alternatīvu. Dzejas dienas ir radījis konkrēts laiks: attapšanās, baiļu pārvarēšanas, piederības atgūšanas laiks. Kori brauc talkās un kolhozi palīdz iekārtot rakstnieku piemiņas muzejus. Nupat izgudrota Uzvaras dienas ideoloģiskā doktrīna, ko svin pie citiem pieminekļiem. 1965. gads - latvieši tagad iet uz Esplanādi svinēt Raini," raksta viena no 2015. gada dzejas lasījuma pie Raiņa pieminekļa rīkotājām dzejniece Inese Zandere.

"50 gadus pēc Raiņa pieminekļa atklāšanas mums vajadzēja sarīkot spēcīgāku un labāku pasākumu nekā toreiz. Tādu, uz kuru iet nevis tādēļ, ka kāds aizdzen, bet tāpēc, ka tiešām tas būs skaists notikums. Mēs kopīgi sveiksim Raini 150. jubilejā! Ņemot vērā, ka pats viņš šobrīd uzaicināt nevar, es ielūdzu viņa vietā!" aicina Arno Jundze, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs.

2014. gadā pavasarī pēc Kultūras ministrijas darba grupas Raiņa un Aspazijas jubilejas gada īstenošanai ierosinājuma Nacionālā kultūras padome vienojās 2015. gadu pasludināt par Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu, rosinot valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, plānojot un īstenojot pasākumus un citas aktivitātes Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā kultūras mantojuma aktualizēšanai. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir ietverta UNESCO 2014.-2015. gada svinamo dienu kalendārā.

Par godu Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai ir izveidota pasākumu programma "Pastāvēs, kas pārvērtīsies". Programmas informatīvie atbalstītāji: "Kultūras Diena", "Latvijas Avīze", portāls "Delfi", interneta žurnāls "Satori", portāls "Tvnet" un "Draugiem.lv".

]]>
Aleksandra Čaka dzejas vakars "Atzīšanās" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 09 Sep 2015 14:05:20 +0300 Kultūras portāls HC.LV Sestdien, 12. septembrī plkst.16.00 Rīgas Kultūras centra "Iļģuciems" Lielajā zālē notiks Dzejas dienām veltīts pasākums – Aleksandra Čaka dzejas vakars "Atzīšanās", kurā ar literāri muzikālu programmu uzstāsies aktieris Mārtiņš Vilsons.

Aleksandra Čaka dzejas vakars "Atzīšanās"Atzīmējot dzejas dižgara Raiņa jubileju, katru gadu septembrī dažādās Latvijas pilsētās norisinās Dzejas dienas, piedāvājot plašu literāro programmu – dzejas lasījumus, modernus literāros priekšnesumus, kā arī iespēju tikties ar dzejniekiem. Rīgas Kultūras centrs "Iļģuciems" Dzejas mēnesi – septembri vēlas nosvinēt ar Aleksandra Čaka dzejas vakaru, kurā ar īpašu literāri - muzikālu programmu uzstāsies sabiedrībā iemīļotais aktieris Mārtiņš Vilsons.

2013. gadā Mārtiņš Vilsons, sadarbojoties ar mūziķi Niku Matvejevu, izdeva dubultalbumu "Atzīšanās", kura pamatā ir Aleksandra Čaka radītā mīlas dzeja. Dziesmu albumā ietvertie dzejoļi rak­stīti 20. gadsimta 30. gados, taču tie nav zaudējuši savu nozīmi un izteikti poētisko auru arī šodien. Dzejas vakara apmeklētājiem būs iespēja paraudzīties uz Aleksandra Čaka personību un radošajiem darbiem no jauna, vēl nebijuša skatu punkta, iepazīstot dzejnieka lirisko un izteikti romantisko dabu.

Ieeja pasākumā bez maksas.

]]>
Izsludina konkursu dalībai literatūras festivālā "Prozas lasījumi 2015" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Mon, 07 Sep 2015 14:39:28 +0300 Kultūras portāls HC.LV Sagaidot ikgadējā literatūras festivāla "Prozas lasījumi" 20 gadu jubileju, tiek izsludināts konkurss iesācējautoru dalībai šī gada festivālā.

Izsludina konkursu dalībai literatūras festivālā "Prozas lasījumi 2015"Jubilejas festivālā aicināti pieteikties autori, kuri raksta prozas darbus, bet līdz šim plašāku auditoriju ar saviem tekstiem nav iepazīstinājuši.

Lai piedalītos "Prozas lasījumu" konkursā, jaunie autori līdz 2015. gada 5. oktobrim aicināti iesūtīt vienu darbu īsās prozas formā uz e-pastu: prozaslasijumi@gmail.com. Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi (dzimšanas datums, izglītība, nodarbošanās, īsa radošā biogrāfija) un kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālrunis). Konkursā netiks izskatīti garāku prozas darbu fragmenti.

Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uzstāties šī gada festivālā un parādīt savas literārās dotības plašākai auditorijai.

Kā jau ierasts, vietējo rakstnieku un viesautoru kopā sanākšana notiks decembra pirmajā nedēļā – no 2015. gada 1. līdz 6. decembrim.

Festivāls "Prozas lasījumi" kopš 1995. gada notiek decembra sākumā. Tas ir ikgadējs pasākums, kurš no neliela lasījumu vakara Andreja Upīša dzimšanas dienas atcerei ir pārtapis vairāku dienu prozas festivālā, kura laikā dažādos pasākumos ar savu jaunāko darbu vai to fragmentu lasījumiem uzstājas dažādu paaudžu Latvijas rakstnieki un viesautori no visas pasaules. "Prozas lasījumi" laika gaitā kļuvuši par radošu tikšanās vietu autoriem un lasītājiem, kā arī nozīmīgu atskaites punktu pašmāju rakstniecībā, ļaujot apzināties nozares nepārtrauktu attīstību un aktualitāti Latvijas kultūrtelpā. Festivālu organizē Latvijas Literatūras centrs ar Rīgas domes un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Sekojiet līdzi festivāla norisēm: www.facebook.com/ProzasLasijumi.

]]>
Aicina atklāt senā grāmatu sējuma noslēpumus ar mākslinieci Inesi Pitkeviču Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Fri, 04 Sep 2015 13:43:58 +0300 Kultūras portāls HC.LV 2015. gada 9. un 19. septembrī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) aicina uz mākslinieces Ineses Pitkevičas lekciju un radošo darbnīcu, kuru laikā varēs ne tikai uzzināt par grāmatu iesējumu vēsturi, bet arī pašiem veidot skiču albumu senā koptu sējuma tradīcijās.

Inese Pitkeviča. Majgula Akselsone. Aprīļa ragana. 2004. Āda, reljefs, krāsojums. Publicitātes fotoTrešdien, 9. septembrī, plkst. 17.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ar lekciju "Latviešu grāmatu iesējumu vēsture mākslinieka skatījumā. Būt vai nebūt grāmatai" viesosies māksliniece Inese Pitkeviča. Viņa iepazīstinās ar latviešu grāmatu sējumu vēsturi un spilgtākajām grāmatu meistaru personībām, rosinās uz sarunu par grāmatas un tās mākslinieciskā noformējuma nozīmi šodien, par nepieciešamību apzināt šo interesanto kultūras mantojuma daļu un turpināt klasiskās tradīcijas digitālajā gadsimtā.

Eiropas kultūras telpā grāmatas nozīme mainījusies no mīļas un ļoti dārgas dāvanas līdz bīstamam ierocim. Ar roku rakstītas, tās Rīgā tiek lietotas kopš 13. gadsimta. Renesanses laikmetā grāmatām bija īpaša loma. Pateicoties tam, Rīgā sāk darbu Nikolausa Mollīna tipogrāfija. Līdz ar drukāšanas tehnoloģiju ienākšanu pieaug sabiedrības interese par grāmatsējēju amatu. Rīgas Rātes Protokoli (1890) vēsta, ka kopš 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta beigām zellim Rīgā (tāpat kā Vācijā), kurš gribēja kļūt par pilntiesīgu amata meistaru – grāmatsējēju, 14 dienu laikā bija jāspēj iesiet četras grāmatas.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā glabājas ādas kolekcija, kurā pārstāvēti mākslinieku darbi no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Kolekcijas vecāko daļu pamatā veido grāmatsējumi. Te ir atrodami pirmo profesionālo latviešu grāmatsējēju – Andreja Purmaļa (1910–1948) un Margaritas Melnalksnes (1909–1989) darbi, kuriem raksturīgs kompozicionāls lakonisms un modernisma meklējumi. Par atsevišķiem darbiem autori savulaik saņēmuši apbalvojumus starptautiskajās izstādēs.

21. gadsimtā, kad pieejams "Pocketbook", un klasiskais grāmatas sējums vairs nav tik būtisks, grāmatsējumi tiek saglabāti un veidoti no jauna "Grāmatsējumu un ādas dizaina asociācijā". Grāmata ir intelektuāls avots, tāpēc svarīgs ir arī tās noformējums – sējums. Tam vienlaicīgi jābūt praktiskam un skaistam, jo grāmata ir medijs, kas nedrīkst novecot.

Lekcijas ietvaros apmeklētājiem būs iespēja apskatīt muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Aicināts ikviens interesents! Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Lekcijas cena: pieaugušiem – EUR 2,85; skolēniem, studentiem, senioriem – EUR 1,42.

Savukārt sestdien, 19. septembrī, plkst. 12.00–14.00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā norisināsies radošā darbnīca "Senais grāmatu sējums mūsdienu dizainā. Koptu sējums", kas domāta jauniešiem, pieaugušiem un visiem mākslas interesentiem. Darbnīcas uzdevums – iepazīstināt ar koptu iesējuma veidošanas pamatprasmēm.

Nodarbības sākumā ādas māksliniece Inese Pitkeviča sniegs nelielu ieskatu grāmatu iesējumu vēsturē un tradīcijās, vēršot uzmanību uz koptu kultūras mantojuma nozīmību, kuru 20. gadsimta sākumā atklāja franču arheologu ekspedīcija Ēģiptē. Koptu grāmatu sējums pārsteidz ar savu vienkāršību un kompaktumu.

Darbnīcā māksliniece piedāvās darināt skiču burtnīcu koptu sējumā. Senā koptu sējuma tehnoloģija prasīs rūpīgu darbu un pacietību, taču mūsdienīgais dizains iepriecinās katru pasākuma dalībnieku. Darbā tiks izmantoti tradicionālie grāmatsiešanas materiāli: kartons, papīrs, adatas, diegi.

Dalības maksa: EUR 2,85 no personas. Vietu skaits ir ierobežots (15 dalībnieki). Uz radošo darbnīcu nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni (+371) 67 222235, 67 830917 vai rakstot uz e-pastu dmdm@lnmm.lv.

]]>
Radio "Naba" audiālajā dzejas vietnē būs pieejami vairāk nekā 120 darbi Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Fri, 04 Sep 2015 10:09:27 +0300 Kultūras portāls HC.LV Piektdien, 4. septembrī Latvijas Radio 6 – LU Radio "Naba" un raidījums "Bron-Hīts" par godu notiekošajām "Dzejas dienām" atklās literāri audiālo dzejas internetvietni Dzejasdisks.lv, kas apkopos mūsdienu dzejnieku ierunātus darbus.

Dzejasdisks.lv atvēršanas pasākums notiks 4. septembrī plkst. 18.00 Radio "Naba" klubā "Nabaklab".

Šajā vietnē būs apkopoti klausāmi un brīvi lejupielādējami, laiku gaitā radītie un iepriekš "NABA MUSIC / Melo Records" paspārnē izdotie dzejas diski "Poeticus Mixturalis" (2004), "Lex Poeticus" (2006), "Inflatio Poesis" (2008), "Dzejas piegrieztne" (2011), "Robežstūmējs" (2013), kopā vairāk nekā 120 mūsdienu dzejnieku darbu ieraksti ar muzikāliem pavadījumiem, kas pamatā tapuši Radio NABA literatūras raidījumā "Bron-Hīts".

Raidījuma "Bron-Hīts" veidotāja un šīs dzejas ierakstu tradīcijas aizsācēja Herta saka: "Sekojot līdzi laikam, mēs vēlējāmies apkopot visus dzejas hitus vienkopus pieejamus. Dzejas diska tradīcija radās Radio NABA raidījumā "Bron – Hīts" 2004. gadā, īsts hīts bija 2006. gada disks "Lex Poeticus" jeb "Dzejas likums", vēlāk tapusi "Dzejas piegrieztne" un citi muzikāli poētiski darbi, kas ar dzejas un mūzikas miju dziedē prātus. Lai visi hiti būtu baudāmi laikmetam atbilstošā formā, Radio NABA padara tos pieejamus internetā, izveidojot šo vietni."

Notikuma svinīgo atklāšanu krāšņos elektroniskās mūzikas mūziķu – vienu no dzejas disku veidotāju – "Kluso Viesu" un Andra Indāna, un Māra Butlera muzikālā performance, kurā neiztrūkstoši arī dzīvi dzejas lasījumi Eduarda Aivara, Ērikas Bērziņas, Valta Ernštreita, Annas Fomas, Artūra Puntes, Pētera Draguna un Semjona Haņina izpildījumā.

"Bron – Hīts" ir raidījums par literatūru, kas skan katru sestdienu plkst. 15.00 Radio "Naba" ēterā FM 95,8 un internetā naba.lv. Tas vieglā formā runā par aktuālo literatūrā un publicistikā, lasa mūsdienu autoru darbus un sarunājas gan ar jaunajiem, gan ar labi zināmajiem dzejniekiem, rakstniekiem un citiem vārdu meistariem, kas sapinušies ar šo sfēru. Raidījumu veido Herta un Ivars Šteinbergs, tā tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

]]>
"DAdzeja DAmāksla" Literatūra Ziņas un pasākumi http://www.hc.lv/literatura/zinas// http://www.hc.lv/literatura/zinas// Wed, 02 Sep 2015 15:06:06 +0300 Kultūras portāls HC.LV Šā gada 8. septembrī Mākslinieku namā sāksies Dzejas dienas, kā arī tiks izvietotas divas izstādes - "Kopotie raksti" un "Aspazija".

Dzejas dienasŠogad Dzejas dienu laikā no 08.-12. septembrim Mākslinieku nams, Muižas ielā 6, Bulduros sadarbībā ar Jūrmalas radoši darošo biedrību "RAD-DAR" izveidojis radošas akcijas un dzejas darbnīcas ar kopējo projekta nosaukumu "DAdzeja DAmāksla". Vienkopus Mākslinieku namā būs izvietotas divas izstādes "Kopotie raksti" un "Aspazija".

Dzejas veidošanas akcija "Kopotie raksti" Mākslinieku namā aizsākās jau Starptautiskajā Muzeju naktī un turpinājās visu vasaru. Visiem interesentiem bija iespēja piedalīties "Kopoto rakstu" radīšanā. Katrs apmeklētājs no Raiņa un Aspazijas dzejas rindām bija aicināts izveidot jaunu dzejoli. Turpat varēja piemērīt un nofotografēties ar "Raiņa spaini". Tagad izstādē vienkopus būs izlasāmi apmeklētāju izveidotie dzejoļi. Apmeklētājiem būs arī iespēja veidot jaunus dzejoļus un esošo izstādi papildināt.

Izstādes-akcijas-dzejas darbnīcas "Aspazija" pamatā ir vārdu saspēle, papildinot dzejnieces Elzas Rozenbergas pseidonīmu Aspazija ar vēl vienu burtu, tā izveidojot pilnīgi jaunu vārdu un jēdzienu "Aspadzija". Jaunais jēdziens "Aspadzija" raisa dažādas asociācijas starp dzeju un dziju, Aspazijas dzeju un Aspadziju. Izstādes laikā apmeklētājiem būs iespēja veidot savu īpašo Aspadziju, tā radoši piedaloties izstādē un vienlaikus iepazīstot Aspazijas literāro mantojumu.

Mākslinieku nama darba laiki: otrdienās – piektdienās no plkst. 12.00–19.00, sestdienās no plkst. 12.00–16.00. Svētdienas, pirmdienas – brīvdienas.

Ieeja bez maksas. 

]]>